New World Order


Podpořte statut "politického hnutí" podpisem petice!

 

Aby bylo možno vize našeho sdružení přeměnit v realitu je nutno dosáhnout právní subjektivity „politického hnutí“, jen tak je možné demokratickou cestou dosáhnout změny systému.

 

Hnutí musí být registrováno podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů - a jednou z podmínek registrace je petice alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu.

 

PDPOŘTE PROTO „PETICI ZA VZNIK POLITICKÉHO HNUTÍ SOFISPOL“ A PŘIPOJTE SE K NÍ VAŠÍM PODPISEM

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PETICE ZA VZNIK POLITICKÉHO HNUTÍ „SOFISPOL“

 

 

Svým podpisem se připojuji k „Petici za vznik politického hnutí Sofispol“ podle zákona číslo 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů. Sofispol je politické hnutí všech, kterým není osud tohoto světa lhostejný. Je to nadstranická organizace obdobně smýšlejících lidí, kteří se chtějí aktivně angažovat v boji za lepší a spravedlivější zítřek a chtějí prosazovat radikální změny v ekonomicko-politických otázkách řízení našeho státu, jakožto i ve všech ostatních sférách jakkoli souvisejících s chodem státu i veškerých jeho institucí.

 

 

 

JMÉNO ..............................................................

 

PŘÍJMENÍ ..........................................................

 

DATUM NAROZENÍ ..........................................

 

BYDLIŠTĚ .........................................................

 

PODPIS .............................................................

 

 

 

Vyplněnou petici zašlete na adresu:

SOFISPOL, Karlštejnská 276
Černošice
25228

 

 

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

petice ke stažení níže:

PETICE ZA VZNIK POLITICKÉHO HNUTÍ „SOFISPOL“.doc (15 kB)