New World Order


Program hnutí

Stránka se upravuje, neboť vytvoření konkrétního programového prohlášení je podmíněno vytvořením mnoha mozkových trustů, které se snažíme koordinovat. Teprve jejich prostřednictvím - syntézou a transformací v organický, konstruktivní systém bude možno dosáhnout výstupu, jehož cílem je smysluplný a racionální produkt. Každý z Vás, kteří čtete tyto řádky můžete pomoci našim společným cílům – rozhlédněte se kolem sebe a pomozte nám koordinovat takovéto mozkové trusy, bez kterých není možno dosáhnout v dané oblasti jakékoli progrese. I Vy se můžete stát koordinátory mozkových trustů, které pak vytvoří sofistikovanou platformu těžko přístupnou pokusům jakékoli destrukce.

 

Pokud však cítíte, že na této stránce přece jen cosi iniciačního chybí, pak věřte že elementární, primární sílu má v sobě každý z nás a kliknete-li na hypertextový odkaz v tomto souvětí, třeba Vám pomůže odhalit jedno, možná triviální, ale dnes tak často ignorované či opomíjené „Tajemství“ vedoucí k dosažení jakéhokoli pozitivního výsledku či cíle!