New World Order


Chceme-li zachránit sami sebe, pomozme zachránit demokracii v U.S.A.

Ron Paul Revolution? - není důležité se vším souhlasit, ale vědět a nechat se inspirovat

Problémy západní civilizace jsou napříč státy velmi podobné – vysoké deficity, nesplatitelný dluh, záměrně nezodpovědná politika centrálních bank, vysoká míra korupce a přerozdělování nebo likvidace národní suverenity ve prospěch kontinentálních unií  a OSN. V USA na tyto problémy nejvíce upozorňuje kongresman Ron Paul, jenž nabízí na výše jmenované problémy i tato řešení:

 

  • Rychle se vrátit k vyrovnanému hospodaření a zrušit nadbytečné úřady

  • Zrušení socialismu pro korporace a redukci sociálního státu

  • Odmítnutí intervenční zahraniční politiky

  • Návrat k národní suverenitě

  • Svobodné bankovnictví

Na celém světě v reakci na finanční krizi vzniká vlna protestů proti systému (Occupy wallstreet, Skutečná demokracie…) a snaží se najít viníka krize a nabídnout řešení. Zástupci těchto iniciativ si někdy mylně myslí (a jejich sponzoři jako například George Soros z toho profitují), že systém ve kterém žijí je kapitalismus a že právě ten je za krizi zodpovědný. Tento přetrvávající omyl nás může zavést ještě do podstatně horší krize, pokud se ho rychle nezbavíme.

My libertariáni viníka i řešení již dlouho známe. Jenže zatím málo lidí zná nás. PROTO O SOBĚ MUSÍME DÁT HLASITĚ VĚDĚT!
Rakouská ekonomická škola, kterou zastupuje kandidát na prezidenta USA 2012 Ron Paul, na přicházející krizi upozorňovala dlouho před tím, než skutečně propukla.

Ron Paul je americký kongressman, který již 40 let v USA na příčiny nynější krize neunavě upozorňuje se stal celosvětovým symbolem tohoto libertariánského hnutí. Jeho šance stát se dalším amerických prezidentem se každý den díky masově vzrůstající podpoře skalních fanoušků zvětšuje.
                                                                                                                                                        zdroj: Reformy.cz

 

Ron Paul získal 76.6% hlasů v úterních volbách do Kongresu, čím drtivě porazil demokrata Roberta Pruetta. Ron Paul reprezentuje 14. texaský okrsek a bude sloužit již 21 rokem v Kongresu! Jeho syn Rand Paul získal ve státě Kentucky 55.9% ve volbách do senátu. Pojďme se podívat blíže na kongresmana, který ačkoliv není v Republikánské straně oblíben, svojí popularitou dýchá na záda Baracku Obamovi a je postrachem amerického zbrojního, farmaceutického, enviromentalistického a globalistického (NWO) lobby.

(* 20. srpna 1935 , Pensylvánie) je americký lékař a republikánský politik. Lékařské vzdělání získal na Gettysburg CollegeDuke University v letech 1957 resp. 1961 a během své vojenské služby, kterou v 60. letech absolvoval, pracoval jako chirurg u letectva.

V letech 1976–1977 a 1979–1985 byl členem Kongresu za Texas. V roce 1988 se za Libertariánskou stranu ucházel o prezidentský úřad. V roce 1997 se do Kongresu vrátil, tentokrát za republikány. 11. ledna 2007 ohlásil, že bude uvažovat o kandidatuře na prezidenta USA v roce2008, 12. dubna svou kandidaturu potvrdil. 12. února 2008 se rozhodl svou kampaň omezit a věnovat se zajištění svého místa v Kongresu. Ještě není jisté jestli bude kandidovat na prezidenta v příštích prezidentských volbách nebo po něm štafetu převezme bývalý guvernér Minnesoty Jesse Ventura, který ctí obdobné idee.

Paul reprezentuje libertariánské křídlo Republikánské strany. Pravidelně hlasuje proti programům státních výdajů všeho druhu, čímž občas dráždí své spolustraníky. Zároveň patří mezi tzv. konstitucionalisty (ctí a obhajuje americkou ústavu), v souladu s jejímiž principy formuje své politické názory.

V zahraniční politice preferuje neutralitu (je pro to neuzavírat smlouvy s žádnou ze zemí, obchodovat se všemi). Nesouhlasí s válečnou politikou, nemá však námitky proti obranné válce, která by byla schválena Kongresem. Hlasoval proti zahájení války v Iráku, které nedostalo podporu OSN, a kritizuje americkou přítomnost v této zemi (tvrdí, že nejen, že nepřispívá ke zvýšení bezpečnosti Američanů a naopak rozdmýchává další násilí a terorizmus).

Se svou stranou se rozešel i v otázce USA PATRIOT Act (zákon, který nasledoval jako reakce na 11. září), jednak proto, že v okamžiku hlasování neměl (jako ostatní členové Kongresu) možnost si jej přečíst, především však proto, že jej považuje za vážné ohrožení občanských svobod, zaručených Ústavou. Cení si suverenity své země coby národního státu a zastává vystoupení USA z OSN. Vyjádřil se též proti vytvoření Severoamerické měnové unie (obdoba evropského Eura).

Se svou stranou se rozešel i v otázce USA PATRIOT Act (zákon, který nasledoval jako reakce na 11. září), jednak proto, že v okamžiku hlasování neměl (jako ostatní členové Kongresu) možnost si jej přečíst, především však proto, že jej považuje za vážné ohrožení občanských svobod, zaručených Ústavou. Cení si suverenity své země coby národního státu a zastává vystoupení USA z OSN. Vyjádřil se též proti vytvoření Severoamerické měnové unie (obdoba evropského Eura). Vystoupil i v kontroverzním dokumentárním filmu Endgame, kde odsoudil vytváření dalších obchodních unií (jako EU, Africká unie, atd.), coby další nástroj k postupnému sjednocování a spojování zemí v celosvětový superstát.

V ekonomické oblasti podporuje zrušení daně z příjmů fyzických osob (přesněji řečeno, potvrzení její neplatnosti) a většiny vládních úřadů včetně Federálního rezervního systému. V rozpočtu Spojených států by podpořil úpravy, které by vedly k zastavení přerozdělování a nesouhlasí s vydávání obrovského množství peněz do vojenství. Ještě před krizí 2008 systematicky upozorňoval na úskalí současné peněžní politiky USA, a varoval, že povede k nekontrolovatelné inflaci (současně s tím kritizoval postup bankéřů Fedu a napsal návrh sněmovny reprezentantů H.R. 1207, která by Federální rezervní systém měla podrobit hloubkové kontrole a jeho činnost učinit více transparentní).

Chce docílit toho, aby se zlato a stříbro zase stalo legálním platidlem v USA a aby úrokové míry určoval trh a nikoliv nějaká polostátní nebo státní instituce.

Je zastáncem přechodu na komoditní krytí měny, např. na zlatý standard nebo tzv. „komoditní košík“, sestávající z více komodit. Své ekonomické názory opírá o tzv. rakouskou školu, jejíž představitelé propagovali mimo jiné minimální zásahy státu do ekonomiky a volný zahraniční obchod. Je odpůrcem ilegální imigrace a podporuje zvýšení ochrany hranic, s čímž mnoho libertariánů nesouhlasí. Snížení ilegální imigrace chce dosáhnout odstraněním sociálních podpor těmto imigrantům a odstraněním automatického občanství pro jejich děti.

zdroj: Wikipedie

 

--------------------------------------------------------------------------------

Může být tyranie dnes třebas i humanitární?

 

16 Prosinec 2011
Petr Vlček

Jeden moudrý muž řekl, že v zemi kde se lidé bojí své vlády vládne tyranie, pokud se však vláda bojí svého lidu je v zemi svoboda. Vláda se bude bát svého lidu, pokud bude její lid informovaný o tom co se děje a bude jí koukat pod prsty a požene svou vládu k zodpovědnosti. Už dlouho jsem se tady odmlčel, protože věcí kolem nás a zejména mimo naši zem se děje tolik, že to sotva zvládám sledovat, natož o tom ještě psát.
 
Tak si to dneska trochu vynahradím. V naší domovině se naproti tomu toho zase tak moc zajímavého neděje. Spousta žabomyších válek mezi znesvářenými rychlými šípy a bratrstvem kočičí pracky, kterým pokud sundáte jejich tu modré jindy oranžové nebo jinak zbarvené košile, stejně zbudou jen dvě či tři party plné (až na výjimky) ultra darebů a zlodějíčků bažících po korytě z trochou teplých pomejí. Mohli bychom tu dlouze rozpitvávat stav domácí scény, ale bojím se že by to bylo jen zbytečné plácání do větru. Tato země myslím ještě chvíli nebude připravena na zásadní změnu a asi si musí nabít čumák, aby jí to došlo.
Ale dnes bych chtěl zmínit několik událostí mimo naši rodnou hroudu. Zejména události z posledních několika měsíců, které ve mě nahromadily možná trochu vztek a možná i obavy, o kterých se v našich médiích nepíše vůbec, nebo jen velmi tendenčně. No a nás se vlastně moc ty události netýkají, zdálo by se. Snad jen pokud po nás EU nechce nějaké peníze do společné kasy, kterou jak v dobách Ježíše spravuje parta Jidášů, které nikdo nezvolil a kteří aniž mají mandát rozhodují o nás bez nás a europoslanci mají fakticky právo možná tak na připomínky...


Ale zpět k té tyranii. Nějak se mi při přemýšlení o různých historických událostech začaly běhat v mysli obrázky a ukazovat až nebezpečné podobnosti s mnoha událostmi z dnešní doby. Všimli jste si, jak se svět za posledních 10 let změnil? O kolik svobod a možností jsme jako lidé přišli a o kolik ještě zřejmě i přijdeme? Jak se celý svět tak nějak divně vaří? Slavná válka proti terorismu přinesla do světa tolik problémů, o kterých jsme před 10 lety ani nevěděli a možná že ani neexistovaly. A já čím dál častěji přemýšlím, kdo má z té války proti terorismu největší prospěch? Kdy to skončí? A bojím se, že možná nikdy. Situace se zdá na první pohled velmi nepřehledná, sled událostí na nás z médií útočí v takovém tempu, že se v tom člověk jen stěží orientuje a často je zahlcen a přijme to, co z médií proudí jako fakt a nepřemýšlí o tom. A tady se zase ptám: dozvídáme se informace o skutečném stavu věcí, nebo jen to co máme slyšet? Mohu všem jen doporučit: Nevěřte tomu, co slyšíte jen v médiích, která denně sledujete, ale ověřujte si informace z různých zdrojů. Využívejte internetu, než ho někdo vypne a odřízne nás od širokého spektra informací a nám nezbude než se spoléhat na rádio a televizi a zprávy, které nám milostivě poskytnou. Nemám zde prostor uvádět všechny zdroje, ze kterých jsem ve svých úvahách čerpal a ani nebylo v mém plánu dopodrobna rozebírat své následující úvahy. Nechám to na laskavém čtenáři, ale slibuji, že se k některým zde zmiňovaným tématům vrátím podrobněji, ale až někdy později. Takže dnes uvedu jen souhrn věcí a událostí posledních let a měsíců, které mne nutili o nich intenzivně přemýšlet, a v bodech pak uvádím některé úvahy. Závěry co z těchto úvah pro mne plynou, mohou být pro některé z vás i docela děsivé. A pokud máte třeba hlavu hluboko v písku i zcela nereálné...


Kam tečou peníze


- dluhy světa a mnoha jednotlivých zemí jsou dnes pokud se sečtou již tak vysoké, že je matematicky nemožné je splatit!


- finanční systém, jak ho známe, kolabuje a těžko s tím lze ještě něco udělat a dlouhodobě jej udržet


- důvodem není až tak to, že by např. ti Řekové byli zmlsaní, Španělé milovali siestu a Italové špagety, důvodem je fakt, že úzká skupina lidí má možnost tisknout peníze 24/7, peníze které nejsou ničím kryty...teda dneska jsou vlastně čím dále tím více kryty dluhem daňových poplatníků, kteří se tak stávají otroky bankéřů. Bankéřů, kteří defakto způsobili celý tento finanční kolaps tím, že půjčovali peníze bez pravidel a když jim došel dech tak řekli, jsme moc velcí abychom padli, proto je nás třeba zachránit vládo, jinak bude zítra revoluce


- celý současný finanční systém je obrovský podvod, peníze nejsou již nadále skutečnými penězi, ale jsou dluhem, směnkou kterou má někdo zaplatit a buďte si jistí, že to nakonec bude běžný člověk, daňový poplatník, jednou nebude ani ta střední třída, jen otroci a jejich páni


- ne nadarmo Henry Ford kdysi řekl: "Je vlastně dobře, že lidé nerozumí našemu bankovnímu a peněžnímu systému. Protože pokud by tomu porozuměli, tak věřím, že by byla zítra revoluce"


- ten systém funguje tak, že zjednodušeně řečeno za každou korunu, kterou vložíte do banky ji může banka 10x půjčit peníze tak vlastně vytváří z ničeho! (ano je to velmi zjednodušující pohled na systém částečných bankovních rezerv, ale není nad selský rozum) a celý systém funguje tak dlouho, dokud lidé splácí úroky z půjček, nebo dokud všichni nechtějí vybrat své peníze najednou


- takže bankéři (alespoň ti centrální jako FED, ECB, IMF...) mohou vytvářet přímo, nebo nepřímo peníze z ničeho a posílat je do oběhu a půjčovat na úrok a dokud my sloužící platíme úroky tak jsou všichni spokojení. Ale pozor má to jeden háček. Tyto centrální banky mají, díky možnostem řídit množství peněz v oběhu, schopnost vyvolávat hospodářské krize, deprese, hyperinflace apod. podle toho jestli peníze pumpují do ekonomiky, nebo je z ní vysávají


- pokud dnes máte možnost řídit tok peněz do/z ekonomiky, máte kontrolu nad daněmi, nepotřebujete už fakticky armádu aby jste ovládli celý svět, zde jsem trochu parafrázoval jednu větu Andrew Jacksona "Kontrola měny, našich veřejných financí a držení našich občanů v závislosti...je mnohem hroznější a nebezpečnější než vojenská síla nepřítele" a to je přesně souhrn moci, kterou dnes vládnou centrální banky (tisknou peníze, kontrolují naše daně prostřednictvím záchranných balíčků a drží nás v závislosti prostřednictvím dluhu)


- v USA platí, že centrální banka je konsorcium soukromých bank, není to žádná státní instituce (u nás to tak není - snad). Tato instituce vznikla před necelými 100 lety a ovládá prakticky tisknutí dolarů a nemusí se nikomu zodpovídat a dodnes není pod kontrolou a tak si dělá co chce, a ne nadarmo proto Thomas Jeferson řekl: "Pokud americký lid někdy dovolí soukromým bankám kontrolovat vydávání jejich peněz/měny a to nejprve prostřednictvím inflace, později deflace, pak banky a korporace, které vyrostou okolo nich, oberou lidi o všechen majetek až se jejich děti jednou probudí jako bezdomovci na kontinentu, který jejich otcové dobyli." Jak moudrou vizi jste měl pane Jefersone jako by jste se díval do současnosti.


- hledejte informace, studujte souvislosti a uvidíte že mnoho majetku na této zeměkouli patí fakticky několika rodinám bankéřů, kteří vždy zbohatli na válkách a krizích, které mnohdy podporovaly nebo i vyvolávaly tím že střídavě platili tu později zase druhou stranu (příkladem může být 2 světová válka kdy stejné banky/majitelé vyzbrojovali Hitlera a pak zase spojence a zbohatli na obou stranách)


- tyto bankovní instituce díky tomu, že jsou schopny přímo, nebo nepřímo kontrolovat množství peněz v oběhu mohou např. v jednom okamžiku (rozuměj měsíce, roky) vytáhnout peníze z oběhu, způsobit tak jejich nedostatek, následnou depresi, pokles cen firem, nemovitostí a pak uvolněním těchto "nastřádaných" peněz je skupovat za babku, protože deprese stlačila jejich cenu na minimum, takhle se historicky opakovaně přelévá bohatství


- a dnes se opět blížíme v tomto cyklickém procesu do bodu, kdy se bude opět majetek masivně přelévat od jedněch k druhým a kdo si myslíte, že bude mít prostředky na to nakupovat za babku? ano správně zejména ti co kontrolují peníze/měnu jako již historicky mnohokrát
Události 11. září


- pokud v tom neměla vláda nebo některá její více či méně utajená organizace prsty tak nevím, ale každopádně tu něco pěkně smrdí a minimálně je nad slunce jasné, že na tom vládní byrokracie USA sakra vydělala


- no hned ta následující válka proti terorismu je přeci tou nejlepší válkou, kterou asi může vládnoucí elita přát (George Orwell a jeho výrok: "Válka je mír"), protože tato válka nikdy neskončí a vládcové pak mohou svým občanům odebírat jednu svobodu za druhou pod záminkou většího a většího bezpečí a ochrany


- víte o kolik svobod a práv přišlo USA, u nás tolik vzývané jako bašta svobody, od těchto událostí? The Patriot Act a další zákony, které vznikly, vedou tuto zemi k fašistické nebo chcete-li třeba i stalinistické totalitě


- není vám divné, že je to stejná Al Kaidá, se kterou válčíme proti terorismu, a která je najednou naším spojencem a druhem v Libyi a dalších arabských státech a bojuje tam spolu s námi za demokracii?


- Al Kaidá je jen název, symbol vnějšího nepřítele je tou Orwelovskou oceánií, nebo eastasií. Zajímaví jsou pak ale její členové, ti mají mnohdy velmi zajímavý původ a třeba i výcvik (hledejte informace o řekněme 10ti nejvýše postavených vůdcích této organizace a budete překvapeni, kolik najdete spojení na CIA)


- čím dál tím více, jak plyne čas, mi tato událost svými důsledky, které přinesla v průběhu posledních 10ti let připomíná požár Reichstagu a tento její historický smysl mi připadá čím dál více pravděpodobný (historicky vládnoucí elity již mnohokrát udělaly falešné útoky proti svým občanům, aby tak vyvolaly válečný konflikt, nebo šáhly lidem na jejich svobody, nebo prosadily své brutální zájmy. A BUDOU V TOM POKRAČOVAT!!!)


- nedivil bych se, kdybychom viděli v následujícím roce řadu takových teroristických a jinak podivných událostí v různých částech světa. Obama by nemusel být znovu zvolen a takové dobře načasované nové 11. září by mu mohlo hodně pomoci, tak jako pomohlo skutečné 11. září pozvednout povadlý prezidentský prapor jeho předchůdci Georgi Bushovi


- ústava USA je navíc cupována na kusy a za chvíli z ní nezůstane nic, začínají již masivní útoky a snahy redukovat svobodu slova a projevu, právo nosit zbraň a další a další omezení


"Protiteroristické zákony" zejména v USA a plíživě se aplikující i v dalších zemích


- už dávno tak striktně neplatí co vídáme v amerických filmech, že na prohlídku bytu musí být povolení a na uvěznění člověka zatykač (pokud jste v USA mohou vám prohledat byt, zatknout vás i mučit a můžete dokonce i navždy zmizet a stačí jen dobře připravené podezření z terorismu...)


- a pozor terorista už dnes není jen ten, kdo se zbraní v ruce zabíjí neviné civilisty, schválně se podívejte na internet do článků z amerických novin, jak se masivně posunul význam tohoto slova a najednou se hodí, že "terorista" (nebo podle Patriot Act posuzovaný) může být nazýván třeba i ten, kdo protestuje proti vládě, nadává prezidentovi, vlastní zbraně, pěstuje si své vlastní zdravé potraviny, baští vitamíny, kupuje a pije mléko přímo od krávy, pěstuje si na své předzahrádce zeleninu místo povolené trávy, nenechává si šahat na intimní partie od TSA agentů, nechává poletovat prach a seno na své farmě apod. jen se podívejte kam se posunula svoboda v USA za posledních 10 let!


- víte třeba např., že teprve po 11. září se plně rozvinul a vešel v zákonech v platnost plán o zachování vlády a to prakticky za každou cenu, a že třeba masivní protesty proti vládě jí dávají možnost vyhlásit stanné právo, pozatýkat lidi a umístit do detenčních center? (Government Continuity Resolution Plan,...)


- víte že v takovém případě se prezident fakticky odveze do bunkru z důvodu ochrany, kongres a senát zavřou a vládou je pověřena a přebírá ji byrokratická organizace? (oficielně nejspíš je to Homeland Security, ale fakticky je to organizace nazývaná FEMA)


- víte že před pár dny začala diskuse a schvalovací procesy, které umožní toto celé definitivně zavést do praxe?


- víte že ať se to nazývá oficielně jakkoliv tak má USA k dispozici desítky detenčních center pro řekněme vnitřní nepřátele státu s kapacitou až milionů lidí (hledej FEMA camps - v podstatě rozuměj koncentrační tábory), víte že prezident Obama požádal servisní organizace (zejména různé zbrojařské firmy a přidružené společnosti), aby byly schopny od teď kdykoliv plně aktivovat tato centra do 72h, protože se obává masivních protestů nespokojených obyvatel?


- víte také že existuje třeba takový seznam nežádoucích osob něco, co se neoficielně nazývá "No fly list" a kdo je na něm nesmí létat, vlastnit zbraň, a má řadu dalších omezení? a že nikdo neví jak a proč se na ten list dostal a nemá dovolání jak se z něj dostat pryč? a že jsou na něm třeba i někteří současní senátoři, různí aktivisté, váleční veteráni které obrali o penze a jinak řekněme potencionálně problematické osoby? Víte kdo ho spravuje? fakticky organizace jménem TSA (to jsou Ti co vás v USA na letištích šacují, přestože je to nezákoné ohmatávají, šahají vám do spodního prádla, dětem do plenek a hledají tam já nevím asi že by bomby? nebo nás jen trénují davy k poslušnosti? I když jsou mnohdy jejich operace nelegální, jen velmi obtížně se dá tato cháska zvládat?


- kolik tyto opatření zachytily teroristů? Dali by se spočítat na prstech jedné ruky a to ještě pochybuju, jestli to byli vůbec skuteční teroristé, nebo jen nastrčené figurky, které mají nakonec ospravedlnit obrovské výdaje na tuto tzv. bezpečnost a fakticky jde o nastupující tyranii ve jménu bezpečí (tyto opatření asi nebyly primárně nikdy navrhovány proti teroristům, ale měly být nasměrovány hlvně na obyvatele daného státu - dneska jsou TSA na dálnicích a mají tam svá stanoviště, testují se jejich užití při vstupech do supermarketů apod.)


- TSA používá rentgenové skenery celého těla (mimochodem zdraví ne zrovna bezpečné), podobnými mnohem silnějšími rentgeny skenují na dálnicích celá auta, v testovacím režimu dělají prohlídky před vstupem do supermarketů apod. Mnoho z toho co dělají má v současnosti velmi chabou oporu v zákonech USA, ale nic moc si z toho nedělají...


- již jsem zmiňoval co mi dneska připomíná 11. září - požár Reichstagu a víte co mi připomíná z hlediska své současné moci Department of Homeland secuity (ano nacistickou stranu) a jestlipak víte, co mi připomíná jejich ozbrojená složka TSA? (ANO připomíná mi gestapo)


Je válka ještě válkou?


- podle ústavy a zákonů USA musí prezident před tím, než dá rozkaz k válečnému aktu (poslat vojáky někam bojovat mimo území USA - vyhlásit někomu defakto válku), požádat kongres a získat jeho souhlas


- pokud prezident volený lidmi a zodpovídající se lidem a kongresu si začne dělat co chce a jednat protizákonně, pak mu s klidným svědomím můžeme začít říkat tyran


- no ale možná jsme my pozorovatelé a také oni občané USA opravdu hloupí, když si myslíme, že poslat vojáky do Libye, lodě nechat udělat blokádu této země a letadla nechat házet mírové bomby, že to je akt války a ona je to zatím mírová humanitární operace pod záštitou OSN, proto může říct kongresu trhni si nohou já si můžu dělat co budu chtít, protože toto není válka ale mírová operace (s vojáky puškami, granáty a raketami a mrtvými, ale pořád mírová operace) a nemusím pak tudíž žádat kongres o svolení ani dodatečně


- navíc ještě Obama vlastně reagoval na požadavek spojených národů, takže prezident spojených států v rozporu se zákony své země poslouchá příkazy nějaké mezinárodní organizace? Anebo je to tak, že třeba poslouchá někoho, kdo vlastně všechny tyto rádoby mezinárodní organizace někde na pozadí řídí? Vždy přemýšlejte kudy a kam tečou peníze, na tom opravdu záleží, toostatní je reklama v médiích.


- ale nekřivděme jen Obamovi (teď zrovna demokratickému prezidentovi) vždyť George Bush také vlítl do Iráku na základě lži kterou přednesl kongresu, že Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení a proto je potřeba jej poučit. No ale nešlo třeba o ropu, nebo vliv v dané oblasti prostřednictvím vojenských základen, které se etablují na "dobitých" územích? Amerika potřebuje změnu, tento naoko souboj demokratů a republikánů, který staví do prezidentského křesla loutky, s kterými hýbou ti co jim platí kampaně (obě strany mnohdy sponzorovány stejnými zdroji) už trvá dlouho a tyto "znesvářené" strany spolu bojují o prkotiny, ale v zásadních věcech jsou zajedno a drží linii už desítky let. Pokud USA nezvolí v roce 2012 více proústavně orientovaného prezidenta (ze všech současných kandidátů je to dnes asi jen Ron Paul), pak nás ochraňujte všichni svatí, bude jen hůř


- celé "demokratické" hnutí na blízkém východě, kterým nás krmí média jako probíhajícími demokratickými změnami a cestou ke svobodě a dokonce jsem slyšel i trefné přirovnání k obdobě sametové revoluce u nás...lidi tam nejde o demokratizační procesy, ale o staré dobré ROZDĚL A PANUJ, o sféru vlivu nazvěme to raději neokolonialismem než demokratizačním procesem?


- opravdu si myslíme, že se lidem v Egyptě a Libyi bude žít lépe pod vládou muslimského bratrstva, nebo jiné od USA a ostatních z party schválené vlády? Proč už několik měsíců čtu z různých zdrojů, že po Egyptu a Libyi, je na řadě Jemen, Bahrajn, Sýrie, Saudská Arábie, Irán,...proč se v těchto chvílích rozmísťují americké jednotky u hranic Sýrie a proč Rusko posílá jako odvetu své lodě a ponorky. Lidi!!! ti co nás dnes vedou na mezinárodní úrovni a které slepě a poslušně i naše země následuje a ti co rozhodují o nás bez nás, nás vedou ke třetí světové válce!!! Tohle není legrace, ani nadsázka!!! Tak blízko jak jsme k celosvětovému konfliktu nyní, jsme nebyli možná již 70 let!!! Kubánská krize byla čajovým dýchánkem proti tomu co se děje nyní a ještě bude dít...v USA už se otevřeně mluví i o útoku na Irán (na Irán, Pákistán a další lokality v té oblasti už se dnes občas nějaká ta jednotka NATO neudrží a něco jim zdemoluje, situace tam je extrémně napjatá)


- opravdu si myslíme, že můžeme jako UN, NATO apod. vydat rezoluci a někoho humanitárně bombardovat, nebo humanitárně pomáhat šrapnely a kulkami a on se nebude bránit, že třeba nepoužije jaderné zbraně, když je má? A když se snad ten blázen bude bránit, zemi kterou mu okupjeme, že ho nazveme teroristou a umístíme na osu zla a je to OK? To co se dělo v Libyi, Egyptě a děje v dalších zemích je normální převrat s vojenskou podporou, je to vojenská agrese, ne humanitární akce ať má jakékoliv jméno, nebo transparent. Je to uměle vyvolané rozdělení moci a vlivu v oblasti, je to o penězích o ropě, ale ne o svobodě a demokracii...


No a na závěr mé dnešní delší rozpravy snad možná jen poslední poznámka. Co dnešní vůdcové nabízejí jako řešení existujících problémů? Zaprvé centralizaci moci. Proto slyšíme tak často o novém světovém pořádku z úst mnoha politiků, o jedné globální bance, o jedné globální vládě (k těmto tvrzením se připojuje už i Vatikán!). Co už dokonalejšího může být než Orwellův velký bratr? No přece globální velký bratr (už i severní amerika buduje svou unii, obdobu EU). Zadruhé větší kontrolu nejlépe nad všemi oblastmi našich životů nad potravinami, kterými sytíme svá těla, nad znalostmi kterým se učíme ve školách, nad myšlenkami, kterými se zabýváme, nad tím jak se bavíme a trávíme čas, jak se léčíme z nemocí, jakou necháváme uhlíkovou stopu na zemi apod., prostě totální kontrola. Za třetí větší bezpečností na úkor našich svobod, vše ve prospěch globálního "blahobytu" nás všech a jedinec je postradatelný pro obecný prospěch nás všech...


Sám za sebe říkám: "Děkuji tak tohle opravdu nechci" a vám radím rychle udělejte to samé, nebo se pak jednoho dne probudíte v řetězech a už se s tím nebude dát dělat vůbec nic.

 

zdroj: czech free press

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Může Ron Paul zvítězit?


03 Leden 2012
překlad: Miroslav Pavlíček
 
Co se stane, když Ron Paul v Iowě zvítězí? Vypadá to, že Paul má mezi GOP voliči (Republikánskými) přirozený strop: Nedávný průzkum od Washington Post / ABC News zjistil, že téměř polovina republikánských voličů vnímá Paulova zahraničně politická hlediska jako hlavní důvod, aby ho nevolili. A opravdu to vypadá, že prvotní příčinou toho, že Paul by mohl v Iowě zvítězit, je to, že se neobjevil žádný konsensuální kandidát mezi sociálními konzervativci, kteří tu mezi voličstvem GOP dominují – což je situace, která Paulovi umožňuje potenciálně zvítězit i s méně než 30 procenty hlasů.
 
I tak Paulovo vítězství v Iowě bude mít významné dopady. Bude to postrčení pro jeho libertariánská hlediska, která byla po dlouhou dobu Republikánským mainstreamem zavržená, a teď budou ústředním bodem debaty.
Vzniklá mediální pozornost Paulovi umožní své poselství šířit ještě dále – a potenciálně uspět v nalákání nových příznivců. A pokud si Paul 10. ledna povede dobře i v New Hempshire, kde se momentálně dělí s Gingrichem o druhé místo, tak by Paul pak mohl postoupit, aby s Romneyem sdílel status favorita, Romney je teď v New Hampsire o více než 20 bodů vepředu. – CBS News


Analýza volného trhu: Internetová reformace je proces, nikoliv epizoda. USA presidentský kandidát za GOP Ron Paul nám ukazuje přesnost tohoto konstatování. Ron Paul a jeho libertariánští spojenci v bitvě o srdce a mysli milionů Američanů vítězí. Ve skutečnosti, již zvítězili. Více o tom níže.


Není to ani trochu přehánění, když řekneme, že velice podstatná menšina, pokud ne většina Republikánů i Demokratů patří k nějakému druhu libertariánů. To Ron Paulovi poskytuje přirozenou voličskou základnu, která je daleko větší, než média mainstreamu přiznají.
Ve světě je zjevně jen jeden boj – a to i v USA. Ten se jeví jako zápas na jedné straně s hrstkou starých elitářských rodin, které přes centrální banky celého světa kontrolují stovky bilionů a chtějí to dostat ke světové vládě (kterou budou ovládat), a na druhé straně barikády s tím zbytkem nás.


Mocenská elita Anglosféry zneužila svou nepředstavitelnou monetární bázi, aby zjevně zneužila pracující celého světa. Ta evidentně zneužívá dominantních sociálních témat – tj. na děsu založených tvrzení šířených jejich koupenými a placenými médii, mozkovými trusty, universitami a vládami – k vyděšení střední třídy, aby se vzdaly bohatství a moci ve prospěch chytře narafičených globalistických institucí. Tohle je čekatelství na internacionalistickou vládu.
Legrační ale je to, k čemu na cestě ke globální vládě došlo. Je to Internet. Před asi deseti lety jsme se začali zaměřovat na myšlenku, že Internet se stal Gutenbergovým tiskařským strojem moderních dnů a že bude mít podobný dopad.
Gutenbergům stroj v podstatě zplodil renesanci, reformaci a přispěl k proti-reformačním trendům, jako byl Věk osvícenství, který zplodila elita sama ve snaze o protivenství proti Gutenbergovu stroji. Věk osvícenství postuloval, že člověk se má polepšovat a agenturou pro jeho polepšení je vláda.


Pro mocenskou elitu je vláda absolutní nezbytností. S příchodem Gutenbergova stroje se však cosi změnilo. Velké evropské rodiny zjistili, že je záhodno protlačovat tu iluzivní myšlenku „demokracie". Ta myšlenka, že i lidé by ve své vládě „měli slovo" pak umožnila tehdejší mocenské elitě a i té dnešní, aby se vytratila z veřejné scény a dominovala zpoza scény. Této dominanci se říká „merkantilismus".
Je zrovna tak pro mocenskou elitu imperativem dnešních dnů, aby se neodhalila, jako je pro mocenskou elitu imperativem, aby měla přístup ke všem úrovním vlády, aby jí procházely zákony potřebné pro její přežití. Bez toho prohnilého systému tzv. občanské společnosti, který si ta elita během uplynulých 150 let vybudovala, by neměla výhled na jediný světový řád.


Nikdo se ráno nevzbudí a nerozhodne se strávit svůj život budováním globální vlády. Je to zcela falešné paradigma, že tohle se děje. Lidem se vnucuje víra, že globální vláda je nevyhnutelná a že je v jejich vlastní zájmy se lépe naplní, když budou spolupracovat s těmi u moci, než pracovat proti nim. Tento pocit NEVYHNUTELNOSTI je součástí toho, čím je vlečeno to tažení na Nový světový řád – New World Order.
Ale my už dlouho prosazujeme, že ti, kdo předvídají nevyhnutelnost příchodu jediného světového řádu nemusí mít zcela pravdu. A tvrdíme to i nadále – jelikož sledujeme moderní události – a to, že ty elity usilující o globální vládu výrazně odrazil zpět Internet, jak už jsme dlouho předpovídali.


Víme, že je to tak z míry násilností, k nimž se elita rodin centrálních bank uchyluje. Násilnosti, šílená legislativa jako SOPA, budování vězeňských táborů a rozdmychávání válek po celém světě jsou projevy strachu, který tyto elity zachvátil. Nechtějí, aby byly nalezeny.
Člověku stačí, aby trochu studoval historii, aby začal chápat význam paradigmat, která předkládáme. Poté, co Gutenbergův stroj začal mocenskou elitu tehdejších dnů a její manipulace odhalovat, hned byly schváleny první zákony o copyrightu, najednou se vyvinul ten „ismus", do hry významně vstoupila Hegelovská dialektika a po celém Západě propukaly války trvající desetiletí.


Je to pravděpodobně podle scénáře. Jsou tu určitě manipulace, kterými elity postrkují dále a dále svůj scestný boj za světovou vládu. Když na ně někdo nahlíží, jakou hru hráli po příchodu Gutnebergova stroje, tak je to ta samá, co rozehrávají dnes. Není to však jednoduché tuto představu přijmout, a to i pro alternativní internetový tisk. Je snadnější a psychologicky uspokojivější mluvit o dávných kabalách, jako jsou žido-sionistické průniky přes iluminátsko-zednářská spiknutí.
Z našeho hlediska je však DNES pravda jednodušší, než tohle. Svět je řízen mezigenerační mafií elitářských rodin, které ZNEUŽÍVAJÍ symbolismu, aby zastrašily lidi a udělaly na každého dojem nevyhnutelnosti toho, co má přijít.
A např. z tohoto důvodu ukazovali smrt Muammara Kaddáfího celé týdny pořád a pořád dokola. A z tohoto důvodu jeho údajný anální sex šířili po celém světě i přesto, že běžná Západní mainstreamová média se zdráhají ukázat běžným divákům, jsou-li v tom děti, i polibek.


Kaddáfího smrt byla varováním. Zrovna tak jako války v Africe a na Středním východě jsou výstražné. Mají jen máloco dělat s ropou nebo s „velkou hrou" či dalšími zdroji. Když Pentagon chtěl podpořit setrvání v Afghánistánu, tak tam najednou objevili vzácné zemní minerály v ceně tří bilionů dolarů a další komodity. Je to všechno tak průhledné.
Ti u moci usilují o kontrolu. Ti svéhlaví Paštúni a rafinovaní Pandžábci, kterých je teď už 300 milionů a panovali po tisíciletí pupku světa musí být dobyti a zpacifikováni. Tohle je ten boj, co se dnes odehrává.


Avšak, jak jsme předpovídali, Anglosféra možná válku za světovou dominanci ztratila. Skrytá Moc peněz z našeho hlediska vyvrcholila ve 20. století. 21. století jim uštědřuje jednu katastrofu za druhou.
Samotné 11.9 je dost pochybná událost. Pokus uvalit falešným mem o globálním oteplování jim také moc dobře nevychází. Válka proti teroru se čím dál víc střetává s nedůvěrou. Memy o nedostatku zdrojů všech typů už nemají moc síly někoho rozrušit a čím dál víc jsou na Internetu odhalovány.
A pak je tu Ron Paul. Před čtyřmi lety byl liberrariánský politik Ron Paul považován médii mainstreamu za neškodného, potrhlého cvoka. Dnes je podle článku CBS (viz výňatek výše) jedinou věcí stojící mezi Ronem Paulem a sociopolitickým konsensem kolem jeho libertariánských náhledů pro mnohé jen to, že „podvrací" národní bezpečnost. Nebo nám to aspoň tak říkají.


Ale i tento mem se dočká svého dne – a zanikne. Je tomu tak, protože Internet je proces nikoliv epizoda. Metody kontroly škod, které elity praktikovaly ve 20. století, už nefungují. Obrátili se ke starším scénářům, ale z našeho pohledu nám historie ukazuje, že už TO není tak účinné.
Lidé přirozeně ztratili perspektivu. Ale v 90. letech jisté tri pomohlo změnit svět. Dr. Ron Paul a ekonom Murray Rothbard byli blízkými přáteli. Lew Rockwell byl organizátorem a sbíral peníze. Rothbard hojně psal a Ron Paul nadále rodil miminka a usiloval o zvolení. Ron Paul je nejznámější a nejúspěšnější libertariánský politik posledních 100 let.
Tohle trio vybudovalo to, co je teď dobré v tom, co nazýváme dnešní občanskou společností, a nakonec, když začala éra Internetu, se k nim přidali popularizátoři jako Matt Drudge, Alex Jones ... a pak další. A zase jednou tu byla myšlenka volnosti a individuální LIDSKÉ akce (versus Adam Smith s jeho Bohatovým NÁRODŮ), a ta se šířila stejně, jako tomu bývalo dříve. Nikdo není dokonalý, ale tahle aspirace je větší než personální agendy, a je zakotvená v logice občanské společnosti, zrovna tak jako budovaná po staletí největšími a nejodvážnějšími mysliteli.
Ve skutečnosti je to příběh civilizace samotné. Je to jazyk a konverzace. Dochází k tomu opakovaně. Nelze to zadusit, protože to může nově vzplanout v srdcích další generace. Jistěže to může převzít vesnici, ale udělali to JEDNOTLIVCI. A každý je vítán. Všichni, kdo se upíší osobní velikosti lidského druhu jsou přenašeči toho, co stojí za to přenést v lidské společnosti dál. Bože zatrať ty, co to nedělají.


Historie nám připadá jako série cyklů, bojů mezi historickými elitami a tím zbytkem. Takovýto boj dnes běží. Je to SKUTEČNÁ historie. Máme to štěstí, že žijeme v době, kdy staré pořádky odchází. Možná, že to, co vidíme, je jejich smrtelný zápas.
Internet jim znemožňuje prosperovat ve své současné podobě. Centrální banky, co z ničeho tisknou monopolní peníze, agresivní války, věznění milionů ... to jsou neobhajitelná paradigmata, když už nemají plnou kontrolu nad médii.
Internetová reformace je snad už něco jako stepní požár. Vypadá, že vypálí tu manifestaci Amerického impéria zpopelněním těch pilířů falešné morálky, co podpírají ten podvodný konstrukt moderní mocenské elity. Pokud si Internetová reformace udrží svůj kurz, tak dnešní autoritářské pravdy už úplně dorazí. (Ty se však samozřejmě vynoří v jiné formě.)


Zrovna teď, podle článku CBS, je to už jen lež, že vojensko-průmyslový komplex „udržuje Ameriku v bezpečí", co brání tomu monstru Leviatanovi v pádu. Ale co se stane, a to bude nevyhnutelné, až si Američané ve větším počtu uvědomí, že tato „bezpečnost" neexistuje?
Co se stane, až nakonec Američanům dojde, že ten řetězec válek, co je „chránily", je asi podfuk? Co se stane, až ta zjevná manipulace, která způsobila tu falešnou Studenou válku, úplně pronikne do vědomí populace? Co se stane, až bude plně odhalena pravda o 11.9 – ať je jakákoliv?


K posledním memům mocenské elity, které (jak jsme už dlouho předpovídali) také zakopnou, jsou základy státu samotného: ta šílenost současného modelu státní justice (kde stát sám, a ti co jej kontrolují, vytváří zákon a pak si platí zákonodárce, soudy a vojenskou i civilní policii jakož i bachaře, kteří tuhle podvrženou „spravedlnost" vynucují).
Důsledkem toho pak je vojensko-průmyslový komplex sám a ty jeho myriády milionů na zpravodajské operativce v Londýně, Washingtonu DC a v Tel Avivu. Tito lidé si už dělají starosti; jejich invaze do soukromí, jejich žaláře a mučírny je velice tíží. Začíná to s nimi vypadat, že by mohli být na špatné straně historie – tentokrát reálné historie.
George W. Bush má strach cestovat mimo Spojené státy. David Rockefeller se už blíží stovce a dochází mu jeho někdejší vemlouvavost. Rothschildové se pravidelně objevují v business televizích, aby se ukázali, že už jen oni zůstávají být těmi bojovnými businessmany a bankéři. Kongres USA zkouší schválit ty nejdrakoničtější zákony všech dob, aby zastavil Internetovou reformaci. Už ukuli války k převzetí světa. A i tak pupek světa zůstává nedobytý.
Závěr: Internet, o kterém nikdo nečekal, že přijde, nadále každý den lidi informuje o odpornosti charakteru té elity, co ve 20. století kormidlovala historii. Stará paradigmata se drolí. Tisíce, desetitisíce a miliony vězeňských lágrů, do kterých ale nemohou chytit tu pravdu, jejíž ozvěna zní už celým světem. Internet je proces, nikoliv epizoda.

 

zdroj: czech free press

 


Masmédia otevřeně cenzurují kandidáta na prezidenta Rona Paula

Kliknutím na název článku (výše) přejdete na příslušnou stránku