New World Order


SATIRA, SARKAZMUS NEBO REÁLNÁ SKUTEČNOST?
Zveřejnění názorových koncepcí zde prezentovaných skrze uvedené hypertextové odkazy neznamená, že se s nimi hnutí Sofispol zcela ztotožňuje, ale vzhledem k dodržení pravidla názorové plurality a přísloví, že "na každém šprochu je pravdy trochu" zde tyto informace dále předáváme.

 

 

ROZLOUČENÍ OBČANA SE STÁTEM 1.

ROZLOUČENÍ OBČANA SE STÁTEM 2.

ROZLOUČENÍ OBČANA SE STÁTEM 3.

 

MEZI PŮLKAMI 1.

MEZI PŮLKAMI 2.

MEZI PŮLKAMI 3.